Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS 2.0) (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu) 2021/C 183/03