Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για την παραχώρηση εκμετάλλευσης περιοχών παραγωγής υδρογονανθράκων