Γραπτή ερώτηση E-1851/08 υποβολή: Godfrey Bloom (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Επαφές υψηλού επιπέδου με αρχές των ΗΠΑ