Γραπτή ερώτηση E-3810/07 υποβολή: Marco Pannella (ALDE) και Marco Cappato (ALDE) προς το Συμβούλιο. Απαγορεύτηκε στον υποστηρικτή της δημοκρατίας Graham Leung να φύγει από τα Φίτζι