Τέταρτη τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΟΚΕ, εγκεκριμένη στη σύνοδο ολομέλειας, της 12ης Μαρτίου 2008