ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0025/03 υποβολή: Dirk Sterckx (ELDR) προς την Επιτροπή. Κατάλογος προϊόντων για τα οποία μπορούν να ληφθούν αντίμετρα στο πλαίσιο της Foreign Sales Corporation.