Ψήφισμα σχετικά με την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανισμών