Решение за изпълнение (EC) 2021/157 на Комисията от 9 февруари 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1616 по отношение на промишлената тръбна арматура, процедурите за заваряване, оборудването за хладилни системи и термопомпи, кожухотръбните котли, металните промишлени тръбопроводи, медни и медни сплави, оборудването за ВНГ и принадлежностите и предпазните устройства за защита срещу превишено налягане