Forvaltningsregnskab og Status vedrørende Budgettransaktionerne i Regnskabsåret 1982 (Udarbejdet i medfør af artikel 73 og 76 i finansforordningen af 21. december 1977)