Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα Καθολική υπηρεσία στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα μελλοντικά δίκτυα και το διαδίκτυο (Íντερνετ)