Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας, της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Παιδικής Πορνογραφίας και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007.