ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3186/01 υποβολή: Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Κρέας άγριων ζώων.