Mnenje Evropske centralne banke z dne 18. julija 2019 o konverziji kreditov v švicarskih frankih (CON/2019/27)