2008/22/CE: Decizia Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2008-2013 în cadrul programului general Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii , în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2007) 6396]