Γραπτή ερώτηση E-1639/07 υποβολή: Ashley Mote (ITS) προς την Επιτροπή. Το κόστος της συμμετοχής της Βρετανίας στην ΕΕ - Σημείο 2