Απόφαση 2009/29/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2008 , για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σομαλίας σχετικά με το καθεστώς της υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναυτικής δύναμης στη Δημοκρατία της Σομαλίας στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης Atalanta της Ευρωπαϊκής Ένωσης