Γραπτή ερώτηση E-1691/08 υποβολή: Jim Allister (NI) προς την Επιτροπή. Χριστιανοί στο Βιετνάμ