Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2021/565 ze dne 17. března 2021, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/1265 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2021/10)