2010/309/: Komisjoni otsus, 3. juuni 2010 , millega muudetakse otsust 2008/721/EÜ seoses tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonna valdkonna teaduskomiteede liikmetele ja ekspertidele makstavate hüvitistega