Έγγραφο κατευθύνσεων για την Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το Natura 2000