EMP Ühiskomitee otsus nr 294/2019, 13. detsember 2019, millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2020/312]