Asia C-525/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.12.2008 — Sylvia Bienek v. Condor Flugdienst GmbH