Sag C-525/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2. december 2008 — Sylvia Bienek mod Cindor Flugdienst GmbH