Γραπτή ερώτηση E-4088/09 υποβολή: Sajjad Karim (ECR) προς το Συμβούλιο. Ακινητοποίηση πλοίου ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθυνόταν προς τη Γάζα