Γραπτή ερώτηση E-4733/07 υποβολή: Mario Borghezio (UEN) προς την Επιτροπή. Η κατάργηση της ποσόστωσης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη θα προκαλέσει τεράστιες ζημίες στην Ιταλία