Γραπτή ερώτηση E-5042/07 υποβολή: Adriana Poli Bortone (UEN) προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών για τις μαζικές απολύσεις