Γραπτή ερώτηση E-1230/07 υποβολή: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) και Ignasi Guardans Cambó (ALDE) προς την Επιτροπή. Προστασία των ταξιδιωτών από τις καταχρήσεις κατά την εφαρμογή των νέων προτύπων ασφαλείας στους αερολιμένες