Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10071 — De Agostini Group/Foodiverse/Alnut) (Text av betydelse för EES) 2021/C 3/02