Mål T-383/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 oktober 2019 – Walker m.fl. mot parlamentet och rådet (Interimistiskt förfarande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Förordning (EU) 2018/1806 – Förlust av unionsmedborgarskap – Begäran om interimistiska åtgärder – Uppenbart att talan i huvudsaken ska avisas – Avvisning)