Sprawa T-383/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 października 2019 r. – Walker i in./Parlament i Rada (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Rozporządzenie (UE) 2018/1806 – Utrata obywatelstwa Unii – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Oczywista niedopuszczalność skargi głównej – Niedopuszczalność)