Zaak T-383/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 23 oktober 2019 – Walker e.a./Parlement en Raad („Kort geding – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening (EU) 2018/1806 – Verlies van EU-burgerschap – Verzoek om voorlopige maatregelen – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep in de hoofdzaak – Niet-ontvankelijkheid”)