predmet T-383/19 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. listopada 2019. – Walker i dr. protiv Parlamenta i Vijeća („Privremena pravna zaštita – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Uredba (EU) 2018/1806 – Gubitak građanstva Unije – Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Očita nedopuštenost glavne tužbe – Nedopuštenost”)