Sag T-383/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 23. oktober 2019 – Walker m.fl. mod Parlamentet og Rådet (Særlige rettergangsformer – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – forordning (EU) 2018/1806 – tab af unionsborgerskab – anmodning om foreløbige forholdsregler – afvisning af hovedsagen – afvisning)