Γραπτή ερώτηση E-2151/07 υποβολή: Manolis Mavrommatis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Παιδιά και Αθλητισμός