Γραπτή ερώτηση E-3585/07 υποβολή: Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Βαμβακίαση των πεύκων