Απόφαση αριθ. 1/2020 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΕ-Μεξικού της 31ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2/2000 [2020/1180]