Υπόθεση C-287/08: Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 3ης Οκτωβρίου 2008 [αίτηση του Tribunale ordinario di Milano (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella κατά Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Έλλειψη στοιχείου συνδέσεως με το κοινοτικό δίκαιο — Πρόδηλη έλλειψη αρμοδιότητας του Δικαστηρίου)