Γραπτή ερώτηση E-0463/09 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Κακοποίηση ζώων στα ελληνικά νησιά