Γραπτή ερώτηση E-5023/07 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ρύπανση από απόρριψη στον ποταμό Umia (Γαλικία, Ισπανία)