SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY oceniające spójność podejść przyjętych przez państwa członkowskie w procesie identyfikacji operatorów usług kluczowych zgodnie z art. 23 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/1148 w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji