Cauza F-54/09: Acțiune introdusă la 20 mai 2009 — Lebedef/Comisia