Kohtuasi F-54/09: 20. mail 2009 esitatud hagi — Lebedef versus komisjon