Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή (1999/2215(ACI))