Γραπτή ερώτηση E-2961/07 υποβολή: Georgios Karatzaferis (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Εγκληματικότητα στην Ελλάδα