Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/777 av den 12 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/763 vad gäller tillämpningsdatumen och vissa övergångsbestämmelser, till följd av förlängningen av tidsfristen för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (Text av betydelse för EES)