Uitvoeringsverordening (EU) 2020/777 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 wat betreft de toepassingsdata en bepaalde overgangsbepalingen naar aanleiding van de verlenging van de termijn voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)