A Bizottság (EU) 2020/777 végrehajtási rendelete (2020. június 12.) az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó határidő meghosszabbítását követően az (EU) 2018/763 végrehajtási rendeletnek az alkalmazás kezdőnapjai és egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)