Γραπτή ερώτηση E-6166/09 υποβολή: Artur Zasada (PPE) προς την Επιτροπή. Έλλειψη κοινών κανόνων που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά ικανότητας τα οποία χορηγούνται σε άτομα που οδηγούν ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα σκάφη