Súhrn oznámení podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, ktoré boli Komisii doručené v roku 2006