Zestawienie notyfikacji otrzymanych przez Komisję Europejską w 2006 r. na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady